Specialister inom varumärke och PR
Vi hjälper dig med skarp analys, kreativa idéer, strategi och effektiv kommunikation som skapar resultat och bygger ett starkare varumärke.
 
 

Just nu

PR-uppdrag för Västsvenska Turistrådet

2014–10–01

I våras drog Identx igång ett spännande varumärkesarbete för destinationen Västsverige. Nu har vi fått utökat...

 
 

Sju frågor till Elin – Identx nya praktikant

2014-09-25

 
 

Identx driver stort fotoprojekt för Lindbäcks

2014-09-24

 
 
2014-09-05

Vidareutveckling av Gävle kommuns arbetsgivarvarumärke

Idag tar Identx nästa steg i arbetet med Gävle kommunkoncerns arbetsgivarvarumärke och genomför en workshop med det egenutvecklade verktyget Delta Online.
Arbetet löper vidare under hela 2014 med budskapsformulering med ett internt och externt kommunikationsprogram.

Läs mer »

2014-08-14

Varumärkesarbete för Västsvenska turistrådet och destinationen Västsverige

Identx har fått det spännande uppdraget att skapa en varumärkesplattform och strategi för destinationen Västsverige dvs de turistmål som finns inom Region Västra götaland. Detta kommer sedan vara en ledstjärna när Västsvenska turistrådet marknadsför destinationen nationellt och internationellt. Under processen kommer workshops att genomföras både med representanter från Västsvenska turistrådet och nyckelpersoner från besöksnäringen.

I uppdraget ligger också att arbeta med organisationsvarumärket för Västsvenska turistrådet. I augusti genomför Identx en workshop med alla 25 medarbetare som kommer ligga till grund för en varumärkesplattform.

Läs mer »

Till nyhetsarkivet »