Employer branding

– för en attraktiv arbetsplats

Employer branding, EVP, arbetsgivarvarumärke – kärt barn har många namn. Vad ni än väljer att kalla det handlar det om att stärka arbetsplatsen som varumärke för att skapa stolta och hängivna medarbetare, bli attraktiv för potentiella medarbetare och ha en tydlig strategi för framtidens rekryteringsbehov.

Employer branding är en mix av bland annat analys, varumärkesarbete, HR, affärsutveckling och ledarskap. Vi arbetar brett med Employer branding, från att skapa strategier till att formulera värderingar och jobba med företagskultur och ledarskap. Vad är er strategi för att lyckas attrahera duktiga medarbetare, få dem att växa som personer och med företaget?

När vi jobbar med Employer branding-frågor använder vi en mix av metoder. Vi börjar oftast med att samla insikter genom workshops, fokusgrupper och omvärldsanalyser. Därefter arbetar vi fram er position, vad ni ska kommunicera och hur, samt tar fram kreativa koncept att använda i rekryteringen.

Varumärkesplattform
Kartläggning av varumärket
Employee engagement
Värdegrunds- och identitetsfrågor
Positionering
Koncept

Vill du veta mer?
Hör av dig!

Jönköpings utbildningsförvaltning
Identx har utformat en kommunikationsplattform åt Jönköpings utbildningsförvaltning