PR och kommunikation

– förtjänad synlighet och dialog

PR står för public relations och handlar konkret om aktiviteter som kan främja bilden, anseendet och förtroendet för en person, verksamhet, organisation eller ett företag. Till skillnad från reklam och marketing är resultatet av PR-aktiviteter ofta en synlighet i förtjänade, icke-köpta kanaler, till exempel ett radioinslag eller en viral spridning i sociala medier. Ett lyckat PR-arbete kräver en näsa för nyhetsvärde och ett öra mot marken. Du behöver också ha kunskap om medierelationer, en närvaro och dialog med dina målgrupper samt insikt i olika kommunikationskanaler.

Vi hjälper er att navigera och skapa träffsäker kommunikation och PR. Det gör vi exempelvis genom att arbeta fram strategier och kreativa PR-aktiviteter, skapar content, skriver debattartiklar och pressmeddelanden. Ibland gör vi också filmer, event och annat som sticker ut.

Vi tror att riktigt bra kommunikation skapas genom transparens och äkthet. Den föds inifrån organisationen, känns äkta och är på riktigt.

Kommunikationsstrategi och plan
PR- och kommunikationsaktiviteter
Hållbarhetskommunikation
Koncept och budskap
Nudging och beteendeförändring
Års- och hållbarhetsredovisning
Sociala medier och content marketing

Vill du veta mer?
Hör av dig!

Stadsmissionen julkampanj
SweDish Pork sommarkampanj