Varumärkesstrategi

– vägen till ett tydligt, välkänt varumärke

Vi älskar att bygga starka, trovärdiga och relevanta varumärken som skapar en sann bild. Vår styrka ligger i att förstå affären och hur varumärket ska utvecklas vidare, med nya strategier eller kommunikation som tar tag, skapar känslor och påverkar.

Ett varumärke är summan av omvärldens associationer till er. Allt som görs och sägs relaterat till varumärket spelar roll. För att bygga ett starkt varumärke behövs en tydlig position och plattform som får ett starkt engagemang internt och som sedan kan tas ut i kommunikation. Det behöver vara tydligt vilka ni är, hur ni vill uppfattas och vad ni vill uppnå.

Det handlar alltså inte om en snygg logotyp, utan om innehållet som ni fyller varumärket med.

Vi hjälper er att definiera visioner, värderingar, strategier och arbetssätt som särskiljer er på marknaden, stärker varumärket och gör er trovärdiga.

Kartläggning av varumärket
Varumärkesplattform
Värdegrunds- och identitetsfrågor
Positionering
Syfte och löfte
Varumärkeshierarki
Vision och målsättning
Namnformulering

Vill du veta mer?
Hör av dig!