Workshop och moderering

– effektiva och kreativa möten, digitalt eller på plats

Att ”workshopa” är ett effektivt sätt att samla in tankar, åsikter och idéer. Med ett skräddarsytt upplägg och skickliga moderatorer kan vi på ett effektivt sätt samla insikter från bland annat kunder, medarbetare eller ledningsgrupp. Inputen kan vi sedan använda för att ta fram exempelvis strategier och plattformar som hjälper er i ert dagliga arbete och som utvecklar ert varumärke. Kanske kan vi tillsammans skapa checklistor eller åtgärdsplaner direkt i rummet. Det viktiga är att inputen från workshopen blir användbart i det fortsatta arbetet.

När vi genomför workshops använder vi olika verktyg och metoder som är bäst lämpade för uppdraget. Det kan vara både digitalt och analogt. Vi är vana att hantera alltifrån mindre lednings- eller styrelsegrupper till flera hundra medarbetare. Våra metoder lämpar sig också för implementeringar.

Ofta inleder vi en workshop med en kortare föreläsning eller trendspaning.

Workshop
Ideation
Fokusgrupper
Moderering
Coachning av moderator
Manus till moderator, talare, konferencier
Föreläsning

Vill du veta mer?
Hör av dig!

Några ord från en av våra partners

”Jag har haft den stora glädjen att få samarbeta med Identx i ett projekt där vi genomförde en digital workshop med kommunikationsstrateger i en kommun. Identx är mycket professionella och kompetenta på att leda digitala workshop och skapa engagemang bland deltagarna. De är också duktiga på att använda olika digitala lösningar för att få till bra grupparbeten. Jag samarbetar gärna med Identx igen.”

Mats Heide, Professor i strategisk kommunikation, Lunds universitet
Svensk Plaståtervinning
Logotyp och mönster för Svensk Plaståtervinning