Analys

– för insikter och bättre beslut

Vet du vad som sägs om er eller hur ert varumärke uppfattas? Vilka behov era kunder har? Vilka trender som råder? Och hur era konkurrenter uttrycker sig i sin marknadsföring?

Med en tydlig bild av nuläget är det enklare att bestämma riktning framåt. Vi kan hjälpa er med en väl genomarbetad analys där vi identifierar styrkor, förbättringar, hur ni särskiljer er mot era konkurrenter, hur ni syns i media och vad era målgrupper tycker och tänker.

Vi använder en kombination av metoder för att det ska passa era behov. Ofta innefattar det en analys av omvärlden, målgrupper, rapporter och trender.

Intervjuer (nuläge)
Workshops
Fokusgrupper
Medie- & omvärldsanalys
Målgruppsanalyser
Varumärkesanalys
Kartläggning av varumärket

Vill du veta mer?
Hör av dig!

Svensk Plaståtervinning
Logotyp och mönster för Svensk Plaståtervinning