Svensk Plaståtervinning

– logotyp, varumärkesplattform och grafisk identitet

Svensk Plaståtervinning ligger i Motala och driver Europas största och effektivaste anläggning för återvinning av plastförpackningar. Anläggningen har kapacitet att ta emot alla förpackningar från svenska hushåll så att de kan bli nya plastprodukter. Tillsammans med de fyra materialbolagen äger Svensk Plaståtervinning FTI som hanterar insamlingen av plastförpackningar.

Kundens utmaning

I januari fick vi på Identx uppdraget att inför invigningen den 28 maj ta fram varumärkesplattform och grafisk profil, projektleda framtagning av och texter till webb, filmer och permanent utställning. Senare under våren togs också beslut om ett namnbyte där vi fick förtroendet att ta fram förslag till nytt namn samt logotyp.

Vår lösning

Analys och workshop:
Arbetet inleddes med en omvärldsanalys för att se hur andra i branschen gör och vilka argument de använder sig av. Därefter genomförde vi en workshop med utvalda aktörer för att få fram ingångsvärden till varumärkesplattformen.

Varumärkesplattform:
En varumärkesplattform fungerar som en stabil grund att stå på. Den beskriver vad varumärket står för, riktningen framåt och innehåller bland annat syfte, målgrupper, brand story, budskap och en mood board som ska spegla känslan, tonen och bildspråket.

Namn, logotyp och grafisk profil:
Svensk Plaståtervinning hette tidigare Plastkretsen. Vi fick uppdraget att se över namnet. Resultatet blev namnet ”Svensk Plaståtervinning”, eller engelskans ”Swedish Plastic Recycling”. Till detta arbetade vi fram en ny logotyp i form av en ordbild. en ny grafisk profil med färger, typsnitt, bildmanér etc.

Webb, filmer och utställning:
När profil och plattform var på plats var det dags att börja ta ut det i produktioner. Identx projektledde och samordnade hela projektet med flera aktörer inblandade.
Webben programmerades av Bishop media där vi främst producerade texter. Filmen producerades av Gryt film i tre versioner, en imageskapande, en teknikinriktad och en kortare vinjettfilm. Vi stod för story och texter. Infuse tog fram ritningar och byggde utställningen. Vi arbetade fram innehåll och budskap.