Site Zero

– Namn, koncept och PR & kommunikation

Bakgrund

Svensk Plaståtervinning driver Europas största och effektivaste återvinningsanläggning för plastförpackningar. De har initierat projektet Plastsprånget, som handlar om att göra plasten i Sverige cirkulär. För att det på sikt ska bli möjligt krävs tre saker:

1. Att producenter av plastförpackningar designar dessa för återvinningsprocessen.

2. Att konsumenter källsorterar alla plastförpackningar.

3. Att det finns en modern och högteknologisk återvinningsprocess som omvandlar förbrukade plastförpackningar till nya plastprodukter.

Vårt uppdrag

Identx har varit kommunikationspartner till Svensk Plaståtervinning sedan 2019 och fick nu uppdraget att ta fram en plan för att förpacka och lansera en ny state-of-the-art-anläggning som ska byggas i Motala – den tredje delen som måste bli verklighet för att nå cirkulär plastanvändning. Den nya anläggningen ska bli världens största och modernaste återvinnings-anläggning för plastförpackningar. Investeringen på drygt en miljard backas upp av stora delar av det svenska näringslivet, som är ägare till Svensk plaståtervinning.

Identx inledde arbetet med att formulera ett namn till anläggningen, för att bygga kännedomen om den unika platsen, inte bara företaget. Namnet skulle vara visionärt och signalera innovation och klimathopp. Vi ville att namnet skulle vittna om storheten i anläggningen och fungera internationellt – och vi landade i Site Zero. Namnet omfamnar både visionen om noll klimatpåverkan och noll material till förbränning, som blir unikt i världen och möjliggör en cirkulär plast.

Inför lanseringen inleddes ett större pr-maskineri. En anläggning som ännu inte är byggd skulle förpackas och visas upp. För att sätta tonen och visa visionen med Site Zero skapade vi en konceptbild av anläggningen och en film som berättar om behovet av en anläggning unik i sitt slag. Produktionerna gjordes ihop med Gryt Film.

För att sprida nyheten brett skapade vi en digital pressträff dit även intressenter bjöds in. Inför press-träffen skapades medielistor för Sverige, Tyskland, Holland, England och USA. Vi koordinerade även med Svensk Plaståtervinnings ägare och FTI (Förpacknings- och tidnings-insamlingen) för att de skulle hjälpa till att kommunicera nyheten i sina kanaler. Ett intressentkit togs fram och spreds.

Pressträffen genomfördes i en studio med eventbyrån Imponera som medarrangör. Den drog nästan 100 deltagare. Nyheten fick ett väldigt fint mottagande med ca 200 skrivna artiklar hittills, bara i svensk media. Site Zero har figurerat i riksmedier, affärspress, lokalmedier och flera olika branschers medier. Även internationellt har den fått riktigt bra spridning med artiklar som hyllar såväl nyheten som Sverige som föregångare inom hållbarhet och cirkulär plasthantering. En ögonblicks-bild av medievärdet visar närmare 8 miljoner, i svenska medier. Nyheten sprids löpande i sociala medier med inlägg från personer och medier över hela världen.

Mediegenomslag:

Införanden i svensk media: ca 200 st
Räckvidd svenska införanden: ca 10 miljoner
Införanden i internationell media: ca 50 st
Räckvidd internationella införanden: ca 1,2 miljoner
Räckvidd sociala medier SE & internationellt: ca 9,5 miljoner
Twitter-inlägg internationellt om nyheten: ca 230 st

Läs mer om Svensk Plaståtervinnings arbete med Site Zero här.

Är du nyfiken på Identx tidigare arbete med Svensk Plaståtervinning kan du läsa mer om vårt uppdrag här.