SKB

– vi skapar rum för gott – och alla

Tillsammans med Gryt film har Identx tagit fram en film som presenterar SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening. Identx började med att genomföra en omvärldsspaning på hur andra företag arbetar med denna typ av film. Därefter arbetade vi, tillsammans med kund, fram ett koncept, skrev manus samt projektledde produktionen.

Filmens syfte är att ge en snabb introduktion av SKB. På två minuter får vi lära oss om hur SKB bildades, vad den kooperativa hyresrätten är, vad som menas med evighetsförvaltning och hur SKB arbetar för ett hållbart samhällsbygge. Filmen används vid möten och konferenser, på webben samt i förkortade versioner på sociala medier.

Filmen för SKB är framtagen av Gryt Film.