Tidaholm

– att definiera och illustrera en plats

Att jobba med ett platsvarumärke handlar om att fånga in platsens själ, det där speciella som är påtagligt just där. Det som definierar platsen, präglar kulturen, atmosfären och som gör att människor dras dit, trivs och vill tillbaka.

Identx fick i uppdrag att formulera och grafiskt illustrera Tidaholms platsvarumärke. Hemläxan var redan gjord, då man sedan tidigare gjort undersökningar och involverat såväl invånare, föreningar och näringsliv i frågan. Vårt uppdrag handlade om att koka ned allt material till en varumärkesplattform och en grafisk profil.  Det vill säga sätta ord, färg och form på det som utgör kärnan i Tidaholm.

Resultatet blev ett uttryck för Tidaholmarnas förkärlek för att skapa och göra! Platsvarumärket lanserades i april 2019.

Logotyp ur Tidaholms grafiska profil, framtagen av Identx
Färger ur Tidaholms grafiska profil, framtagen av Identx
Bilspråk ur Tidaholms grafiska profil, framtagen av Identx
Texter ur Tidaholms grafiska profil, framtagen av Identx
Symboler ur Tidaholms grafiska profil, framtagen av Identx