Vadstena

– en kreativ historia

Utmaning

Konkurrensen om invånare, företag och besökare blir allt mer påtaglig och Vadstena Turism och Näringsliv AB ville definiera Vadstenas platsvarumärke med målet att få fler att upptäcka Vadstena som boendeort, etableringsort eller en plats att besöka och semestra på. Vi fick uppdraget att analysera och definiera platsens varumärke.

Lösning

Den omvärldsanalys som vi genomförde visade att de flesta kopplar ihop Vadstena med slott, kloster och historia. Utifrån insikter kring analys, omvärld och utmaningar engagerades invånare, företagare, besöksnäring, föreningar och politiker kring frågan hur Vadstena behöver utvecklas framåt.

Vi arbetade fram en varumärkesplattform och grafisk profil för platsen. Varumärkesplattformen identifierar och beskriver platsens främsta tillgångar och är ett verktyg för att vidga Vadstenas historia och ta den in i framtiden på ett kreativt sätt. Den röda tråden i kommunikationen har sammanfattats i positionen – En kreativ historia.

Med En kreativ historia skapas utrymme att berätta om Vadstena på ett nytt sätt där det oväntade och överraskande kan ta plats. Det som berättas behöver alltså inte vara historiskt utan ger även utrymme för dagens berättelser om platsen, Vadstenas företag och invånare.

Platsvarumärket Vadstena har fått ett visuellt uttryck i form av en platssymbol och en grafisk profil. En digital verktygslåda har tagits fram där alla som vill kommunicera kring Vadstena kan ta del av logotyper, texter och material.

Platsvarumärket lanserades i oktober 2018 och mer info finns på varumarketvadstena.se.

Logotyp för platsen Vadstena, framtagen av Identx
Typsnitt och färger ur platsen Vadstenas grafiska profil, framtagen av Identx
Kyrka i Vadstena - kund till Identx
Varumärkesplattform för platsen Vadstena, framtagen av Identx