Valla folkhögskola

– Varumärkesplattform och kommunikationsstrategi

Valla folkhögskola är en folkhögskola i Linköping, med universitet som närmsta granne och 15 minuter till innerstaden. Valla folkhögskola erbjuder ett brett spann av utbildningar, för vem som helst, i vilket skede av livet som helst.

Kundens utmaning

Valla folkhögskola hade behov av att förnya sin kommunikation och sitt uttryck och vi på Identx fick i uppdrag att skapa en varumärkesplattform som ramar in vad skolan står för och vad man drivs av. Plattformen fungerar som ledstjärna såväl i kommunikation som vid organisationsutveckling och internt arbete.

Vår lösning

Vi inledde arbetet med en insiktsworkshop ihop med nyckelpersoner på Valla folkhögskola. Här arbetade vi med frågor som Varför finns skolan, Vad vill vi bidra med? Vilka är våra styrkor och vad särskiljer oss från andra? Vi dök även i frågor kring image – Hur vill vi upplevas framåt och hur ska vi göra för att nå dit?

Arbetet kompletterades med en digital undersökning med deltagare som läser på skolan. Här fick vi insikt kring varför de sökt sig till skolan, vad som är bäst med skolan, vilka utvecklingsområden som finns samt hur man upplever lärarna, pedagogiken och den fysiska miljön. De båda analysdelarna gav oss material för att i nästa steg formulera varumärkesplattformen.

Vi skapade en brand story som på ett levande sätt berättar om Valla folkhögskola utifrån flera perspektiv. Vem skolan finns till för, vad man vill uppnå, om mottot ”Keep it fun” och hur man ständigt är i rörelse för att vara relevanta. Storyn kompletterades med varumärkets tonalitet och egenskaper, position, kanaler och kanalstrategi samt budskap.

Budskap

Ett par budskap formulerades för att på olika sätt berätta om Valla folkhögskola.

Vidare. För alla.

Vi tar dig vidare.

Du kanske tror att vi är en vanlig skola. Tänk om. Det gör vi varje dag.

Vi har ett tydligt mål – att ta dig vidare. Du bestämmer var.

Lite som en skola. Mer som en spännande plats.

Varumärkesstrategi
Workshop
Budskap
Story
Kommunikationsstrategi
Varumärkesplattform 2021