Bixia

– årsredovisning

Tillsammans med Gryt film har Identx producerat elbolaget Bixias årsredovisning för 2018. Årsredovisningen är webbaserad och bygger till stor del på rörligt material. Syftet med en årsredovisning som bygger på filmer var att nå en bredare målgrupp genom ett lättillgängligt och intressant innehåll som besvarar de frågor som målgrupperna ställer. Det är också ett sätt att förklara en homogen och komplicerad tjänst på ett enkelt sätt och att synliggöra elproducenternas viktiga roll i omställningen till förnybar el. Det handlar också om att hushålla med resurser genom att skapa innehåll som kan användas både internt och externt i övriga kanaler.

Identx har tagit fram Bixias årsredovisning för 2018