Cavok

– namn, vision och syfte

Sankt Kors Fastighets AB bygger fastigheter och nya miljöer och började hösten 2018 att bygga Linköpings nästa företagspark med verksamheter, forskning och innovation inom framförallt flyg, rymd och innovativa material. Identx fick i uppdrag att skapa namn, vision, syfte och kommunikationsplattform för området.

Vår lösning

Områdets namn:
En utmaning var den breda inriktningen utan någon självklar gemensam nämnare. Det fanns inte heller någon områdeshistoria som utgångspunkt/inspiration för namnet. Identx såg istället att namnet behövde spegla områdets fokus mot framtid och innovation och vi letade efter ett begrepp som andades detta. Namnet som presenterades var ”Cavok District” (uttalas kav-okej), där Cavok kommer från flygspråket och betyder ”klart väder, god sikt”. Det är den atmosfär och känsla som skulle känneteckna området. ”Kör på, sikten är klar – vi kör full fart framåt.”

Områdets vision:
Visionen för det nya området skulle inspirera men inte vara för näringsspecifik. Den skulle uttrycka området som en möjliggörare för det nya, en startbana. Visionen blev ”Runway for brighter ideas” och syftar just på idéskapandet och innovation, som man vill vara en katalysator till.

Syfte – områdets why:
För att skapa rätt känsla för området skapade Identx en brand story som avslutades med områdets syfte – varför det finns. Det ramas in av tre ord som också blir drivkrafter:

Drive change. Connect the curious. Enable new ways of thinking.

Kommunikationsplattform:
Identx skapade en kommunikationsplattform för området, som både skulle användas vid etableringsarbetet och sen för hela området när det är färdigbyggt. Den skulle också ligga till grund för kommunikationen med media. Plattformen innehöll utöver vision, brand story och syfte även budskap anpassade för olika målgrupper och Q&A för området.

Den grafiska profilen för Cavok District är framtagen av Linkin.

Logotyp för CAV:OK - kund till Identx
Färger och ikoner ur grafisk profil för CAV:OK - kund till Identx
Mönster för CAV:OK - Kund till Identx
Profilmaterial för CAV:OK - kund till Identx
Visitkort för CAV:OK - kund till Identx
Logotyp för CAV:OK - kund till Identx