Innovative Materials Arena

– vision, löfte och kommunikationsplattform

Utmaning

Innovative Materials Arena (IMA) är en ny satsning inom smarta och hållbara material i Östergötland. IMA består av en fysisk byggnad för materialinnovation med allt samlat på en plats (labb, verksamheter, forskning, spetskunskap, nätverk, utrustning etc.). Det är också ett internationellt nätverk för materialaktörer som ska samla näringsliv, akademi och offentliga organisationer. Målet med IMA är dels att skapa materialinnovation men också att positionera Östergötland i området.

Identx fick i uppdrag att skapa en vision och ett löfte för IMA samt ta fram en kommunikationsplattform innehållandes bl.a. brand story, budskap och kanalval.

Lösning

Områdets löfte och vision
Löftet som togs fram för IMA blev:

”To inspire and support growth and collaboration within innovative materials”.

Vi ville att visionen skulle hjälpa aktörer inom IMA att lyfta blicken från sina verksamheter och se värdet att materialinnovationerna i ett större sammanhang. Visionen för satsningen blev därmed:

”Building a legacy of material innovations”.

Tillsammans skapas mer än framgångsrika verksamheter. Tillsammans skapar aktörerna ett nytt arv till kommande generationer, med smarta material som både är mer effektiva och hållbara för planeten.

Ur kommunikationsplattformen – Brand story
Material finns överallt omkring oss. Men vi behöver nya hållbara material som bidrar till ökad effektivitet, minskade kostnader och framförallt – som hjälper oss att möta viktiga
samhällsutmaningar. Med satsningar på nya material kan vi skapa genuin förändring och lämna efter oss en lite bättre värld till kommande generationer.

IMA är en arena och mötesplats för aktörer inom innovativa material. Här samlas näringslivet, akademin och offentliga organisationer med det gemensamma målet att skapa
materialinnovation. Framtidens tryckta solceller, uppkopplade etiketter, smarta delar till vår
kropp, flygplansdelar i lättvikt som minskar bränsleförbrukningen, för att nämna några. Genom att föra samman innovatörer, företag och forskare kan vi leda materialutvecklingen samt stärka regionens och Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Samtidigt kan vi
skapa ett viktigt värde internationellt. Med en kollaborativ miljö som inspirerar och sammanför, ett kontaktnät som skapar möjligheter, och med stöd för tillväxt, är IMA en internationell förebild och självklar plattform. Här mynnar idéer ut i nya materialinnovationer och nya företag som ständigt blickar framåt.

Därtill togs flertalet budskap fram, bland annat för:
forskningsinstitut och forskningsfinansiärer, nätverk och partners, nya etableringar och media.

Linkin har tagit fram den grafiska profilen. 

Logotyp för IMA - Innovatie Materials Arena, röd bakrund
Färger ur den grafiska profilen för IMA - Innovatie Materials Arena
Visitkort för IMA - Innovatie Materials Arena
Logotyp för IMA - Innovatie Materials Arena