Returpacks Pantrapport

Returpack, som kanske mest är kända som Pantamera, driver retursystemet med pant för återvinning av dryckesförpackningar av plast och metall i Sverige. Varje år tar de fram statistik för hur mycket som pantas och de ville ha vår hjälp att sprida resultatet, öka kunskapen om nyttan med att panta och skapa stolthet och motivation hos svenska folket.

Vår lösning

Vi skapade ”Pantrapporten” som visar hur vi har pantat i Sverige under de sista tio åren, fördelat på län. Utöver det överblickar rapporten också allmänhetens inställning till pantning, hur Returpack arbetar för att bli ännu mer klimatsmarta och hur mycket energi som kan sparas genom att vi pantar. Allt detta i en grafiskt formgiven rapport med lättillgänglig infografik och lättsamma bilder.

Effekt
Pantrapporten lanserades på Återvinningens dag i både en riksversion och en version per län. Det mediala intresset för rapporten blev stort och publiceringen resulterade i hela 92 införanden i bland annat Aftonbladet, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet.

Identx har skapar pantrapporten för Returpack/Pantamera
Identx har skapar pantrapporten för Returpack/Pantamera
Identx har skapar pantrapporten för Returpack/Pantamera
Identx har skapar pantrapporten för Returpack/Pantamera