Projektbeskrivning

Väderstad

populärversion av årsredovisning och layout Hållbarhetsrapport

Väderstad Group är idag en av världens ledande aktörer inom jordbearbetning och sådd. Företagets maskiner och metoder har, i flera generationer, varit banbrytande för lantbrukare världen över. Det framgångsrika familjeföretaget arbetar aktivt med att bygga varumärke och relationer till sina olika målgrupper. Identx har tillsammans med Väderstad tagit fram en populärversion av årsredovisningen samt gett form till årets Hållbarhetsrapport och formulerat rapportens VD-ord.

Tanken med årsredovisningens populärversion är att lyfta händelser från det gångna verksamhetsåret, branschutmaningar och framtidsutsikter på ett inspirerande sätt. Här finns året samlat, både i siffror och korthet, tillsammans med reflektioner från VD och styrelseordförande. I reportageform beskrivs hur en maskin blir till – från produktutvecklingsidé till att den realiseras – men också vilka steg som ingår i produktionsprocessen av en maskin. Väderstads ambition är att vara bondens bästa vän och företaget har ett nära samarbete med lantbrukare världen över. Därför besöker vi också ett par europeiska bönder för att få ta del av deras vardagsutmaningar, jordbruksmaskiner och relation till Väderstad.

Väderstad
Se alla case