Väderstad

populärversion av Årsredovisning 2019 och 2020,  Hållbarhetsrapport 2020

Väderstad Group är idag en av världens ledande aktörer inom jordbearbetning och sådd. Företagets maskiner och metoder är, och har i flera generationer, varit banbrytande för lantbrukare världen över. Det framgångsrika familjeföretaget arbetar aktivt med att bygga varumärke och relationer till sina olika målgrupper. Identx har tillsammans med Väderstad tagit fram 2020 och 2019 års populärversion av årsredovisningen samt Hållbarhetsredovisningen för 2020 på svenska och engelska.

Tanken med årsredovisningens populärversion är att lyfta händelser från det gångna verksamhetsåret, branschutmaningar och framtidsutsikter på ett inspirerande sätt. Här finns året samlat, både i siffror och korthet, tillsammans med reflektioner från VD och styrelseordförande. I den senaste versionen beskriver vi i reportageform hur Väderstad på olika sätt ställt om och anpassat sin verksamhet. För oavsett pandemi eller inte, är Väderstads ambition alltid att vara bondens bästa vän, genom sitt nära samarbete med lantbrukare världen över.

Hållbarhetsredovisningen innehåller reflektioner från företagets nya HSE-manager och vd tillsammans med en beskrivning av företagets hållbarhetsarbete under det gångna året.

Väderstad