Dynamic Code

– välkommen till en hälsosammare värld

Dynamic Code är ett HealthTech-bolag med ambitionen att revolutionära vården. De vill ge människor kontroll över sin egen hälsa med hjälp av hälso- och diagnostester baserat på DNA-teknik.

En förutsättning för att Dynamic Code ska lyckas med sina mål är en enhetlig kommunikation. En kommunikation som står för det de själva vill stå för – nytänkande, revolutionerande och smart. Identx fick i uppdrag att göra en analys och utifrån den ta fram en strategi för digitala kanaler. Uppdraget fortsatte sedan med att uppdatera varumärkesplattformen med budskap och att i nära samråd med kunden utveckla en PR-strategi, grafisk identitet, ny webbsida och bildspråk.

Vi har tillsammans utvecklat en grund att stå och utgå ifrån. Utifrån den grunden har vi sedan tagit fram lanseringsplaner, bild- och filmstrategier och arbetat aktivt med PR. Vi har inlett flera samarbeten och har både producerat rörlig bild och byggt upp en bildbank med bland annat Gryt film och Fotograf Satu. Identx har i dessa samarbeten agerat projektledare och strategiskt bollplank.