Grundtuben

– plattform, visuell identitet och ny webb

Grundtuben utför totalentreprenader för bullerplank och andra applikationer som kräver grundläggning. Grundtuben hade önskemål om att fräscha upp varumärket och Identx fick förtroendet att arbeta fram en plattform, skapa en ny logotyp och grafisk profil, arbeta fram en kommunikationsstrategi samt en ny webbsida.

Vår lösning

Nulägesanalys
För att starta med rätt förutsättningar genomförde vi en nulägesanalys som inkluderade ett antal intervjuer med kunder och samarbetspartners, det vi kallar för pejling. Sammanställningen av intervjuerna, samt en workshop genomförd med styrelsen, skapade en bra grund till plattformen.

Plattform
I nära samarbete med kunden arbetade vi fram en plattform innehållande vision, budskap, värdeord och förflyttning. Förflyttningen baseras på ett önskat framtida läge – i vilken riktning vill företaget utvecklas och vad som ska vara i fokus framöver.

Grafisk profil
Identx arbetade fram ny logotyp, grafisk manual med färger, typsnitt och ett enklare bildmanér. För att verkligen hitta rätt hade vi en nära dialog med kunden hela vägen för att behålla viktiga och centrala delar från företaget och branschen, men samtidigt få ett nytt, fräschare utseende.

Kommunikationsstrategi
När det är dags att kommunicera är det bra att ta ha en kommunikationsstrategi som stöttar och hjälper i vardagen när allt annat ska hinnas med. En strategi som fokuserar på rätt målgrupper och med ett innehåll som berör rätt områden i den nya inriktningen. Identx arbetade fram en kommunikationsstrategi som beskriver:

  • företagets målgrupper och deras drivkrafter i affären
  • kanalstrategi
  • konversationsområden
  • exempel på content, samt budskap, både övergripande och mot respektive målgrupp.

Ny webb
I samarbete med webbyrån Keylab skapades en ny webbplats utifrån Grundtubens nya identitet. Identx gjorde designskisser och webbtexter, och Keylab stod för programmering och sökordsoptimering.

Logotyp för Grundtuben
Bildspråk ur Grundtubens grafiska profil, framtagen av Identx
Typsnitt ur Grundtubens grafiska profil, framtagen av Identx
Färger ur Grundtubens grafiska profi, framtagen av Identx
Budskap ur Grundtubens varumärkesplattform, framtagen av Identx