Kungälv

en plats för storheter

Kungälv har genom historien varit en plats för kungar, viktiga överenskommelser och en viktig knutpunkt mellan tre nordiska länder. Idag finns de gamla fästningarna och byggnaderna kvar, men storheten ligger idag i att vara en plats där livet får utrymme, där allt finns inom räckhåll och vardagen är trygg och enkel och där människorna förverkligar sina visioner och drömmar.

Utmaning

Under nästan ett års tid lärde vi känna Kungälv, platsen och invånarna, med målet att stärka Kungälv som en attraktiv plats att bo, leva och verka på. Genom att undersöka nuläge och önskat läge, skapa en gemensam plattform för att bygga och stärka platsen Kungälv framåt.

Insikter genom workshops, omvärldsanalys och medieanalys
För att hitta det unika med Kungälv genomförde vi en gedigen analys med bland annat workshops med näringsliv, föreningsliv, invånare, politiker och andra nyckelpersoner. En digital webbundersökning sattes upp där invånare som inte kunde delta fysiskt fick möjlighet att svara på liknande frågor. Parallellt genomförde vi även en omvärldsbevakning och en medieanalys som gav en bra bild av hur Kungälv beskrivs i media samt en webbundersökning på nationell och regional nivå.

Analysen gav insikt i det unika med Kungälv samt omvärldens syn på, och kännedom om, Kungälv.

Essensen av Kungälv summerades i en varumärkesplattform och en visuell identitet
Utifrån analysen tog vi sedan fram en varumärkesplattform, som bland annat definierade platsens främsta styrkor, önskad position, tonalitet och huvudbudskap. Utifrån plattformen arbetade Identx fram logotyp, visuell identitet och grafisk manual.

Positionen för Kungälv beskrivs som ”Platsen för storheter”. Det baserades dels på historiska värden och storheter som präglat platsen genom åren. Men främst syftar storheter på det som skapas idag av invånare, näringsliv, eldsjälar och entreprenörer.

Digital verktygslåda med fri tillgång till varumärket
Plattformen samt allt grafiskt och visuellt samlades i en digital verktygslåda som ger invånare, företag och andra som verkar i Kungälv fri tillgång till text, bild, logotyp och grafisk manual. Utifrån verktygslådan kan alla marknadsföra och sprida samma bild av platsen Kungälv.

Bilderna för platsen Kungälv är framtagen av AmplifyPhoto

Brandstory ur Kungälvs varumärkesplattform, framtagen av Identx