OnePartnerGroup

 –  i tillväxt är det viktigt att ha en gemensam grund

När man är framgångsrik och växer så det knakar kan det vara svårt att hinna med det egna varumärket. OnePartnerGroup är ett av Sveriges snabbast växande rekryterings- och bemanningsföretag med tydliga värderingar och engagerade medarbetare. I sin tillväxtresa, där de nu finns på ca 50 orter,  såg de behovet av att samla ihop varumärket, fundera igenom sina budskap och sin strategi och ta fram en varumärkesplattform. En gemensam utgångspunkt för alla kontor.

Identx gjorde en omvärldsanalys och genomförde en workshop med ledningsgrupp och utvalda nyckelpersoner. Frågor vi diskuterade var bland annat:

  • Varför gör vi det vi gör? (Vad är vår främsta drivkraft)
  • Vad är våra främsta styrkor?
  • Hur vill vi uppfattas?

I varumärkesplattformen formulerade vi ett tydligt syfte, affärsidé, vision samt föreslog en strategisk förflyttning och tog fram målgruppsanpassade budskap som tydligt tar avstamp i syftet och de främsta fördelarna.

Syfte - Identx håller workshop med OnePartnerGroup
Identx håller workshop med OnePartnerGroup
Identx håller workshop med OnePartnerGroup
Kommunikationsexempel - Identx håller workshop med OnePartnerGroup