Skövde

– Platsmarknadsföring med visuell identitet, bildspråk och logotyp

Skövde växer och utvecklas med sin nytänkande högskola och sitt starka näringsliv. Omvärldens vanligaste associationer är dock fortfarande starkt kopplade till berget Billingen och ibland även till den särpräglade dialekten. Skövde kommun och destinationsbolaget Next vill nyansera den bilden och få omvärlden att upptäcka Skövdes många sidor, styrkor och fördelar. Som att Skövde idag är en av Europas största gamingstäder, som producerat några av världens populäraste dataspel, eller att man med stor framgång är med och driver utvecklingen inom Fintech och Smart industri. Ett exempel på det är att Volvo Cars nyligen valt att bygga sin nya elmotorsproduktion i Skövde.

Vårt uppdrag

Identx fick i uppdrag att bistå under framtagandet av en varumärkesplattform för platsen samt att ta fram en visuell identitet i syfte att paketera och kommunicera platsen tydligare.

Varumärkesplattformen tar avstamp i det som särpräglar Skövde och hämtar därför mycket inspiration från spelvärlden där platsmarknadsföringen och platsutvecklingen ska präglas av lekfullhet, nyfikenhet och innovationskraft, gärna med oväntade och nytänkande kombinationer.

Identx tog fram rätt tonalitet och ”röst” för platsvarumärket och producerade en varumärkesplattform med texter och budskap med syftet att inspirera till att berätta om Skövde på en enhetligt, trovärdigt och unikt sätt.

Den visuella identiteten, bildspråket och platslogotypen, som bygger på varumärkesplattformen, skapar associationer till spel, kreativitet och en föränderlig plats under uppbyggnad, där alla, stora som små, är viktiga och bidrar med sin del för att utveckla platsen vidare.

Under arbetets gång tog Identx även fram en DI-annons med etableringsfokus för att få fler företag att få upp ögonen för Skövde. Ett ”recept” för att skriva stories om platsen togs också fram för att underlätta för kommunikatörer och marknadsförare att hitta och formulera sanna och inspirerande historier och berättelser om Skövde som plats, dess invånare och företagare.

Platsvarumärket lanserades sommaren 2021 och under hösten kommer Identx bistå i fortsatt kommunikation utifrån den framtagna plattformen och visuella identiteten.

Leveranser

• Populärversion av varumärkesplattform innehållande tonalitet, texter, budskap och bilder

• Visuell identitet, platslogotyp och bildmanér

• Riktlinjer och strategisk rådgivning gällande varumärkeshierarki

• Recept för att skriva ”Skövde-Stories” och färdiga stories